СРЕЩИ И КОНСУЛТАЦИИ

Уважаеми читатели, и хора, които едва сега започват да се запознават с изследванията на С.Н. Лазарев!
През последните години С.Н Лазарев не провежда индивидуални срещи и консултации. Дълго време Сергей Николаевич създава система от знания, чрез която човек може самостоятелно да разбере и преодолее трудни житейски ситуации. След като прочетат книгите и изгледат видео приложения, хората сами могат да разберат върху какво да работят, какво да променят в себе си, как да се отнасят правилно към света и какво да правят за да постигнат щастлив и здравословен живот.
По-долу са дадени най-често задаваните въпроси и специална селекция от видео материали, препоръчани от С.Н. Лазарев за започване на работа върху себе си.
Надяваме се тази информация да ви бъде полезна!
Отговори на С.Н Лазарев на най-често задаваните въпроси:
 
Имам критична ситуация и се нуждая спешно от помощ. Какво трябва да направя?
Във всяка критична ситуация е необходимо преди всичко да запазите любов в душата. Отидете в храма, молете се и се постарайте да простите на всички. Не забравяйте да видите Божествената воля във всичко, което се случва. Не се борете, а просто приемете. Отстранете се. Преосмислете внимателно живота си, вашите действия, чувства, емоции. Опитайте се да намерите връзката между действията си и това, което се случва с вас. Когато в душа ви има мир, чувство на любов и топлина, когато от душата Ви изчезне страх, тъга, омраза или възмущение, тогава можете да започнете да четете моите книги и да гледате семинари.
 
Дали С.Н. Лазарев прави индивидуални консултации?
Както показва практиката, по-голямата част от хората, които идват на преглед, също разчитат на лечителя, към който са се обърнали и който сега трябва да помогне. В същото време те не са готови да се променят, не са готови да работят върху себе си, защото това е достатъчно сериозен и дълъг, болезнен процес. Просто хората имат такъв стереотип, че лечителят задължително трябва да се лекува. Започва вампиризъм и прехвърляне на проблеми, нещастия и болести върху лечителя.
 
Сеанс на преглед и диагностика е много трудна и опасна работа. Виждайки очевидните заплахи за здравето си, реших да прекратя индивидуални консултации за известно време и започнах да представям и систематизирам информацията в книги и семинари. В края на краищата, в действителност, единствено сам човек може да преодолее проблемите си, ако той е наистина готов да се промени и работи върху себе си, вместо да чака някой да дойде и да го очисти от всеки грях, мизерия и болести. По този начин, аз успях да постигна най-важното нещо: моят читател знае, че трябва да разчита на собствените си сили и на Божията воля, и тогава в живота му започват да се случват реални промени към по-добро.
 
Какво е работата върху себе си? Как се работи върху себе си?
Работата върху себе си е вътрешна промяна. Проблемите на здравето, съдбата, нещастието, предателството, бедствието, катаклизмите - всичко това е отражение на вътрешното ни състояние. Това, което имаме дълбоко вътре, е това, което се случва извън нас.
 
Работата върху себе си е полезна промяна в душата ви, дълбоките ви емоции. Това е способността да прощаваме. Това е способността да обичаме. Това е способността да съдържаме агресивните си чувства, инстинктите си. Това е способността да усещаме присъствието на Божествената воля във всички ситуации.
 
Работата върху себе си е способността да виждаме проблемите на характера си; това е постепенно, капка по капка, преодоляване на собствените си обиди, отчаяние, тенденциити да се осъждат другите; това е способността да се въздържаме, да преодоляваме изкушението и много други неща, които допринасят за реални вътрешни промени.
 
Как мога да разбера, че започнах положителни промени?
Тъй като човек - това е преди всичко душа, то положителните промени - това са чувството на любов, усещането за щастие, усещането, че Вселената - е едно цяло, усещането за Божието присъствие във всичко, усещане за лекота и радост, чувство, че всичко е абсолютно разумно в най-високата степен и всички проблеми и неприятности са само повърхностни, чувство за присъствието на Божествената воля, което е абсолютно полезно, животворно и разумно. Когато в душата има светлина, това означава, че благоприятните промени са започнали. Това може да бъде придружено от драматични промени в съдбата и здравето, но това не е показател; основният индикатор е нашето чувство.
 
Работата е там, че първите промени не винаги са придружени от по-добро качество на живот и рязко възстановяване от всички болести - понякога обратното: на външното ниво се влошава, но при това в душата нещата се подреждат. Работата върху себе си е път, който е насочен на дългосрочна пепспектива, и не винаги началото на пътя е придружено от външни позитивни промени.
 
Как мога да помогна на децата си?
Родителите и децата са тясно свързани духовно и емоционално през целия си живот. Нашите деца са нашето продължение, следователно светогледът и действията на родителите имат пряко въздействие върху поведението и здравето на децата. Можете да помогнете на детето си, ако Вие започнете да работите върху себе си е: да преразгледате отношението си към живота, да се научете да преминавате през травмиращите ситуации с любов в душата, да престанете да унивате, да се обиждате и да осъждате другите хора.
 
Мога ли да помогна на близките си, близки приятели?
Работата е там, че на фино ниво всички сме свързани. А роднините са свързани помежду си още по-силно. Спомняте ли си Библията се казва, че десет светии могат да спасят целия град. Действията ни, нашите чувства, нашето вътрешно състояние въздействат върху света около нас и още повече на близките ни хора. Ето защо нашите благоприятни промени могат да помогнат и да подобрят общото положение на нашия род, а моралните престъпления, отхвърлянето на любовта, самоунищожението, напротив, могат да го влошат.
 
Как мога да помогна?
Основният принцип на първа и основна помощ: ако искате да помогнете на друг, помогнете първо на себе си. Защото както на външно, така и на вътрешно ниво, за да помогнете на друг, трябва Вие да имате това, с което искате да помогнете. За да помогнете на бедния материално, трябва да бъдете богат материално и за да помогнете духовно, трябва да бъдете духовно богат, да умеете да простите, да се жертвате, да обичате. Ако човек сам не се променя вътрешно към по-добро, как може да помогне на друг?
 
Трябва да се разбере, че помощта, насочена към реални дългосрочни промени в живота на друг човека, това не е финансова помощ, и не е помощ с думи на подкрепа. На първо място, това е помощ на душата на човек, в неговото морално обучение и възпитание. Имено тази помощ насочва човека към правилния път, след което той сам може да спечели здраве и да има щастлива съдба.
 
В Стария Завет се казва, че моралността и здравето са тясно свързани - Исус Христос също говори за това. Моралният човек ще бъде възнаграден, а нечестивите, злобните ще бъдат наказани - така е написано в Свещените книги. Всичко това се потвърждава от дългата история на човешкото съществуване на Земята.
 
Винаги трябва да се помни, че помощта на друг човек най-напред е помощ на душата му, а вече след това - помощ на тялото. Така че помощта може да изглежда като мекота и грижа, а понякога - като твърдост и ощетяване, но всичко това за благото на душата, защото душата се възпитава от камшик и корабийка (както и тяло, между другото).
 
Ако започна активно да гледам семинари и да чета книги, колко скоро ще получа резултат? Мога ли да получа резултат за кратък период от време?
Първо трябва да разберете защо точно искате да гледате семинари и да четете книги. Ако само за това, че като вълшебно хапче глътнете книгата и веднага оздравеете,тогава няма да има резултат в никакъв период от време. Ако за да помогнете на душата си подобрите характера си, да почувствате, че любовта е основното нещо за което живеем, четенето на книги и гледането на семинари ще ви позволи наистина да се преведете в ред, а може би и достатъчно бързо. Но тук, в никакъв случай не бива да се очаква резултат като от взетото хапче. Така наречената Божествена благодат, а не човек, определя какво ще се случи с него по-нататък. Волята на човек привежда душата в ред, променя характера си към по-добро, да се развива и тогава ще се случва това, което е необходимо да се случи.
 
Всяка сериозна информация се възприема постепенно, често трудно. Човек трябва да се променя в рамките на усвоена информация. Затова съветвам всички: да започнете постепенно, по малко, да дойде разбирането. Защото разбирането лекува, променя човек и съдбата му.
 
Откъде да започна да изучавам изследванията на С. Лазарев?
Първото нещо, което трябва да разберете, е, че това не е езотерика в обичайния смисъл на думата, не е приказка, не е фантазия. Това е истинска практическа информация, с която трябва да се работи. Това изисква сериозно отношение и желанието на човек да се променя.
 
Ако очаквате, след като прочетете книгата, да станете здрави и богати, без да правите нищо, - незабавно я затворете. Реалните промени се постигат чрез упорита работа. Промяната и очистването на душата е доста болезнен процес, но ако човек наистина върви в тази посока, той наистина може да промени и съдбата си и характера си, и да помогне на своите деца, внуци и дори роднини.
 
Така че, първо трябва да има елементарни основни знания, които трябва да отлежат и да пуснат първия импулс, а след това постепенно да се увеличи обемът на информация, да се гради разбирането, готовността за промени, желанието да се превърнете в друг човек, с различен характер, различна съдба.