ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯТА


Резултатите от изследванията ми в областтта на биоенергетиката се основават на двайсетте ми години работа в тази област, на философското ми осмисляне на света, а също и на убедително потвърждаване на основните философски и теоретични предпоставки в практическата ми работа.
             Човечеството сега е изправено пред много сериозни проблеми и от това, дали ще ги реши, или не, зависи нашето бъдеще. Прието е да се смята, че основните проблеми са породени от лошата екология, от заплахата от ядрена война и още десетки други, външни причини. В действителност, главната причина за неблагополучието се крие в самия човек – за да променим света, първо трябва да се променим ние.
             Да промениш себе си е много по-трудно, отколкото да промениш околния свят – сега ние нямаме лостове, средства, системи за радикално изменение на мисленето ни, на мирогледа ни, на духовността ни. Пътищата, предлагани от днешните философи и Учители, в най-добрия случай са опит за преосмисляне на багажа от натрупани знания, когато главните сили трябва да се насочат към разбирането на света и търсенето на пътища за саморазвитие.
             Изследванията, които провеждам, имат за цел, на първо място, да се разбере какво е човек, какво представлява съзнанието му, подсъзнанието му, Вселената.