ЗА АВТОРА

 Едва ли някой от съвременниците ни е могъл да стигне толкова близо до разбирането за човешката психология и до причините за болестите и проблемите, колкото Сергей Николаевич Лазарев. Сергей Лазарев е известен на милионите жители на Русия и извън границите ѝ като автор на сериите книги ''Диагностика на кармата'', ''Човекът на бъдещето'','' Опит в оцеляването'', ''Оздравяване на душата'' и др. До днес са излезли тридесет негови книги. Проведени са няколко десетки срещи с читатели. Книгите на Лазарев са представяне на неговия вече над двадесетгодишен изследователски опит в областта на психологията и нетрадиционна медицина.Едва ли някой от съвременниците ни е успял да стигне толкова близо до разбирането на човешката психология и причините за болестите и проблемите на човека, колкото Сергей Николаевич Лазарев. Но Лазарев не може да бъде наречен «психолог» в обичайния смисъл на думата. В съвременната психология няма такова основно понятие, каквото е любовта към Бог, а концепцията на Лазарев е немислима без него.Човекът на Бъдещето". Едва ли някой от съвременниците ни е успял да стигне толкова близо до разбирането на човешката психология и причините за болестите и проблемите на човека, колкото Сергей Николаевич Лазарев. Изследванията на С. Н. Лазарев засягат съвършено нова област от човешкото знание. Става дума за синтез между науката и религията, за синтез между педагогиката, психологията и медицината. Това са психологически изследвания, които дават възможност да се разбере смисълът на Свещените книги -- Библията, Коранът, Тората и Бхагавад гита.