За автора

 Едва ли някой от съвременниците ни е могъл да стигне толкова близо до разбирането за човешката психология и до причините за болестите и проблемите, колкото Сергей Николаевич Лазарев. Сергей Лазарев е известен на милионите жители на Русия и извън границите ѝ като автор на сериите книги «Диагностика на кармата» и «Човекът на бъдещето». До днес са излезли двайсет и пет негови книги. Проведени са няколко десетки срещи с читатели. Книгите на Лазарев са представяне на неговия вече над двадесетгодишен изследователски опит в областта на психологията и екстрасензориката. Но Лазарев не може да бъде наречен «психолог» в обичайния смисъл на думата. В съвременната психология няма такова основно понятие, каквото е любовта към Бог, а концепцията на Лазарев е немислима без него.